Den lidských práv

Zvláště letos 10. prosince je zapotřebí si připomenout Den lidských práv a zamyslet se nad nimi v době, kdy jde především o ně, ať už jsou porušovány nebo zneužívány. Všeobecná deklarace lidských práv a svobod je nesporně nejzákladnějším dokumentem doby, majícím podstatný význam. S jeho obsahem lze pouze souhlasit, je konečným produktem společenské evoluce humanity evropské civilizace, je potvrzením práv, za které bojovaly generace a nakonec i my v době komunistického totalitního režimu. Přesto dnes vidíme, že jeho striktní dodržování vede k problémům a proto nelze nechat toto datum jen tak bez povšimnutí projít jako úplnou samozřejmost.[ více ]

úterý 8. prosinec 2015 21:18 | Reputace článku: 7,02

Migranty jednou přijmout musíme

Nesouhlasím s Merkelovou, ale rozumím jí. Zánik jsme si naplánovali, jak by měl tedy konkrétně vypadat? Dobrovolně vymírající národ musí mít nějakou vizi zániku. Co bude dál? Jiní tuto vizi nemají, Merkelová ji má. Ví, že uprchlíci se mohou za určitých okolností integrovat, stát se Němci, a později pomoci integrovat dalším. Bránit se donekonečna nevyhnutelnému? Kdo vizi zániku nesdílí, musel by vysvětlit, jak mu zabrání.[ více ]

středa 25. listopad 2015 12:14 | Reputace článku: 10,64

Mýtus Listopadu a jiné mýty

Žijeme v mýtech, které nám usnadňují život, umožňují jednoduché vysvětlení příběhů a ideový obraz světa, který se nám líbí. Nebudu psát o historických mýtech, ale o těch současných. To jsou právě ty, které nás mohou ovlivnit tak, že zapomeneme na realitu a dostaneme se do falešných situací a realitu nerespektujících reakcí. Mýtus sám o sobě nemusí být nebezpečný, pokud si budeme uvědomovat, že jde o mýtus a připustíme meze jeho vlivu na reálný svět. Nejhorší je situace, když mýtus se skutečností splývá, neví se, co je ještě mýtus a co už je realita.[ více ]

pondělí 16. listopad 2015 12:54 | Reputace článku: 9,33

Escapismus nebo extremismus

Je vůbec nějaký způsob odvrácení zániku evropské civilizace, který by nebyl extrémistický? Je možné řešení v rámci hodnot evropské civilizace? Není nevyhnutelné opustit lidská práva, náboženskou svobodu a toleranci v zájmu sebezachování? Momentálně jsou slyšet buď escapisté nebo extrémisté a pokud jsou realistické hlasy, mají jen nějaká dočasná a velmi pragmatická řešení. Je vůbec naděje na řešení evropským humanismem?[ více ]

čtvrtek 29. říjen 2015 17:39 | Reputace článku: 9,57

Kauza Boeing MH17 pokračuje

Nizozemská vyšetřovací komise pečlivě poskládala trosky letadla, aby určila, že viníka nezná. Zná sice střelu, která letadlo zasáhla, ale ta mohla být vystřelena z prostoru, který je rozsáhlý a v podstatě zahrnuje území jak povstalců, tak Ukrajinců. Na obzoru mediálního zájmu se v přestávce uprchlické krize objevila kauza sestřeleného civilního letadla, aby zahájila opět diskusi o domněnkách, pohádkách, propagandě, a z toho odvozenou diskusi o pravdě a lži.[ více ]

pátek 23. říjen 2015 11:09 | Reputace článku: 5,41

Mohou bohatí za chudobu světa?

Marxistické vidění světa obvykle nedovoluje objektivní pohled na vznik chudoby v zaostalém světě a dává vše za vinu bohatým lidem i zemím. Z toho vzniká jakési sebemrskačství, snášející na zlý Západ všechny viny za současný stav. Podobné zkreslování reality obviňuje Západ ze současného rozvratu na blízkém Východě. Tam sice částečná vina je, ale je zapotřebí správného hodnocení.   Rozeznat v současné situaci příčiny stavu není jednoduché a nelze tak učinit bez znalostí historických událostí, není možné historii přizpůsobovat ideologickým klišé. Někdy je zapotřebí poctivě přiznat, že vlivy nejsou jednoznačné.[ více ]

úterý 6. říjen 2015 12:33 | Reputace článku: 5,31

Ideologický kosmopolitismus

Každá ideologie se snaží nepřirozenými způsoby a proti přirozenému vývoji prosadit svoji verzi společnosti. Lze pozorovat dobře míněnou a pokrok přinášející propojenost, závislost, smíšenou identitu, mezinárodní manželství, sociální sítě, internacionální kulturu, cestování apod. jako přirozený proces, který nelze odmítat, nelze zastavit a jehož výhody nelze přehlížet, pokud se z nich neudělá ideologie a vnucování. Totéž lze říci i o přirozeném přistěhovalectví přizpůsobivých lidí z východu, pokud se nezačnou vnucovat nepřizpůsobiví migranti na základě nějaké metody, nějakého plánu.[ více ]

neděle 20. září 2015 18:33 | Reputace článku: 10,14

Vzpoura vystrašených

Šibenice na demonstraci proti migrantům jsou signálem nové konfliktní linie ve společnosti, konec ospalých sporů mezi levicí a pravicí. Dnes už není důležité, jestli někdo patří k některé ze starých škatulek, nově se konečně krystalizují dávno existující a dosud odsouvané postoje k národním zájmům. Něco takového muselo jednou vybuchnout, protože už dlouho lidé cítí, že jejich přirozené a dlouhodobé zájmy, nejen ty materiální a momentální, jsou opomíjeny a dokonce zrazovány.[ více ]

pondělí 24. srpen 2015 14:12 | Reputace článku: 12,20

Řecký pád se odkládá

Nový záchranný balík pro Řecko je zase jen prodlužovací manévr řecké krize. Ani největší optimista nemůže předpokládat, že Řecko je schopno dluhy zaplatit. Bezradnost je očividná.[ více ]

pátek 24. červenec 2015 12:42 | Reputace článku: 9,46

Evropa bez vize obrany

Nás neohrožují zatím cizí vetřelci jako takoví, ale naše vnitřní spory, neschopnost se bránit, absence ideálu, který bychom měli hájit.[ více ]

pondělí 6. červenec 2015 11:51 | Reputace článku: 11,26

Lži v ruské televizi

  Ruská televize odvysílala pořad o invazi do bývalé ČSSR v r. 1968. V celkovém lživém překrucování faktů vyniká pomluva bývalého Klubu na obranu nespravedlivě stíhaných K231, který prý měl být organizací fašistů, esesáků a kolaborantů. I u nás se vyskytuje určité přepisování historie, ale oproti fabulacím ruské televize je to jen velmi slabá káva.[ více ]

neděle 31. květen 2015 18:48 | Reputace článku: 9,58

Každý postoupí jen tam, kam se mu dovolí

V otázce přistěhovaleckých kvót je vidět snaha dnešních multikulturalistů vytvořit disparátní společnost, tedy jakousi směs kultur na jednom místě, kde se prý kultury budou vzájemně snášet a koexistovat. V takové otevřenosti ovšem expanzivní kultura pohlcuje druhé a na stole je otázka zachování kultury domácí. Proto také zůstává základní otázka: co zachovat? Pokud se někdo nechce zachovat, je to jeho věc. Ale dělat z toho ideologii „zákazu činů vedoucích k zachování“ a vnucovat ji jiným pod falešným praporem multikulturalismu, je obdoba „vnucování dobra beztřídní společnosti“ komunisty.[ více ]

neděle 24. květen 2015 14:57 | Reputace článku: 9,88

Co vlastně oslavujeme 70 let poté?

Jiná generace má jiné problémy a na minulost se dívá očima mýtů, ve kterých byla vychována, a přizpůsobuje si ji svým skutečným nebo virtuálním potřebám. Vnější tlaky na deformaci minulosti se postupně měnily. Protože oslavy jsou emotivní projev, je zapotřebí se po 70. letech zeptat, co vlastně oslavujeme.[ více ]

pátek 24. duben 2015 10:50 | Reputace článku: 11,87

Evropa páchá sebevraždu

Dovolím si knihu T. Sarrazina: Německo páchá sebevraždu zobecnit na celou Evropu. Největším ohrožením Evropanů není vnější nepřítel, ale oni sami. Sarrazin dodává celou knihu statistik z Německa a všechny argumenty nejenom proti přistěhovalectví a islámu, ale i proti chování samotných Evropanů. Na základě jeho knihy je možno dokázat kam až se dostaly ideály západní civilizace.[ více ]

pondělí 6. duben 2015 21:23 | Reputace článku: 18,15

Ano nebo Ne zbraním na Ukrajinu

Je vlastně otázkou, zda je o čem rozhodovat. Zbraně si Ukrajina kupuje za peníze, které dostala od západních států. Nicméně asi to není vyzbrojenost zcela na úrovni jiných zemí. Vášnivé diskuse postrádají logiku a jsou založeny na propagandě obsahující naprostou většinu lží a výmyslů.[ více ]

pátek 20. březen 2015 21:02 | Reputace článku: 8,91

ANO nebo NE základnám

Kdysi jsem se kladně vyjadřoval k umístění americké protiraketové základny na našem území a myslím si, že pro tento případ jsem názor nezměnil. Nicméně musíme si asi v této době klást více otázek než tenkrát, protože se objevily nové situace. Také mnohdy slyším různé názory, které záležitost spíše zamlžují, různí lidé ani nevědí, co je vlastně NATO a k čemu je.[ více ]

středa 11. březen 2015 09:49 | Reputace článku: 6,23

Každá nekontrolovaná moc se zneužije

Co to máme za ústavu, že si soudci a poslanci rozhodují o svých platech sami? Jediným omezením je vztek veřejnosti. To se už naprosto vytratil princip, že odměna má být za práci a tu musí posuzovat ten, pro kterého je práce vykonána? Takto si sami o sobě rozhodovali jen feudálové a to ještě ne všichni.[ více ]

sobota 14. únor 2015 19:18 | Reputace článku: 12,46

Facka multikulturalismu

Odebrání dětí paní Michalákové v Norsku a celé chování norských orgánů je jasnou fackou multikulturní společnosti. Vždyť i Češi a jiný východoevropané mají nějakou kulturu a ta by měla být v multikulturní zemi respektována. Nejde jen o odebrání dětí samotné, ale třeba to, že matka se s dětmi téměř nesmí stýkat a nesmí s nimi mluvit česky.[ více ]

úterý 27. leden 2015 12:13 | Reputace článku: 8,56

Charlie a úpadek evropské civilizace

Vystřílení členů redakce časopisu je hrůzný čin, ale požadavky na zavedení šária v evropských státech považuji za podstatnější, mající dlouhodobý a zásadní význam. Evropská etnika biologicky degradují (vymírání a ztráta fyzického zdraví). To ví každý, pouze si to nechce přiznat a něco proti tomu dělat. Přesto je tu nějaká šance v jakémsi křížení s jinými etniky a integrací přistěhovalců. Jenže to nefunguje jen tak snadno a proto se nakonec musí ustupovat i kulturám přistěhovalců.[ více ]

neděle 11. leden 2015 20:51 | Reputace článku: 10,25

Marek Obrtel vrací vyznamenání

Bývalý vojenský lékař Marek Obrtel vrací vyznamenání, které získal v misích NATO. Je to politický čin nebo osobní záležitost? Určitě je to čin statečný, protože se postavil proti establishmentu. Míra závislosti médii na establishmentu už je zřetelná z toho, že se o tomto činu zatím mlčí.[ více ]

sobota 3. leden 2015 11:40 | Reputace článku: 10,35

Vlastimil Podracký

Vlastimil Podracký

Obhajuji konzervativní hodnoty, píši o nebezpečných jevech současné společnosti. Vyjadřuji se k aktuálním událostem.

Vlastimil Podracký je spisovatel a publicista. Vydal knihy: Pozor na tunelování, Občanská obroda, Návrat k domovu, Hrdinům se neděkuje (životní příběh Vladimíra Hučína), Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora, Sodoma Gomora a Nadčasový humanismus. Příležitostně publikuje články.

REPUTACE AUTORA:
10,42

Seznam rubrik

Tipy autora