Žluté nebezpečí dva roky poté

sobota 22. srpen 2009 16:34

Uběhly dva roky od vydání autorovy knihy Žluté nebezpečí. Kniha pojednává o situaci v 21. století. Číňané osvobodí Evropu z islámského područí a generál Po-lo dislokovaný v Česku prosazuje konfuciánskou doktrínu „Velké rovnováhy“. Evropa už dávno ztratila svoji kulturu a podlehla dobrovolně islámu. Nyní stojí před volbou vrátit se k úpadkovému a nihilistickému liberalizmu, který kdysi způsobil individualistické sobectví, vymírání a pacifistickou neschopnost se bránit, nebo přijmout čínské konfuciánství……. Mezitím islámský superstrát Umma dobývá Afriku a Indii. Každý muslim má několik žen z poražených národů a ty mu rodí muslimy. Nevěra se trestá smrtí. Co udělá izolacionalistická polatinštěná Amerika…….? Stane se světovým jazykem arabština, čínština nebo španělština?

   Popírá snad současný vývoj, sledovaný dra roky od vydání knihy, její obsah? Co se stalo od té doby?

   Kosovo získalo samostatnost a tím nerušenou islamizaci své země. V Belgii vyšlo zákonodárství vycházející vstříc islámským svátkům. Došlo k islámskému útoku na Bali a v Bombaji a mnoha dalším v islámských zemích. V Afganistánu nastala nová ofenziva Talibanu. Papež byl napaden, že obhajoval jednání křesťanů proti muslimům v historii. Aféra s karikaturami proroka Mohameda sjednotila celý islámský svět a vyvolala násilnosti proti evropským a americkým cílům. Násilnost v západoevropských městech způsobili muslimové. Každým rokem se zvyšuje neúměrně procentuální podíl islámského obyvatelstva v Evropě. Téměř denně jsou nějaké problémy s islámskými potomky přistěhovalců. A mnoho dalšího, jak všichni jistě vědí.

   Ale islamizace probíhá mimo pozornost sdělovacích prostředků daleko intenzivněji jinde. Když Jásir Arafat vedl palestinský odboj proti Izraeli, byl palestinský národ jednotný. Také Organizace pro osvobození Palestiny a Fatáh byly organizace spíše socialistického sekulárního charakteru a oslovovaly Palestince bez ohledu na náboženství. Tenkrát obsahoval palestinský národ čtvrtinu křesťanů. Neznám stav dnes, avšak každoročně všechny arabské země opouští velké množství autochronních křesťanů. Betlém, kdysi téměř dokonale křesťanské město, má nyní už jen 40% křesťanů. Muslimové zřídili mešitu naproti Chrámu Kristova narození a ruší modlitby nebo dokonce návštěvy Papeže vykřikováním muezína. Nové palestinské organizace, především Hamáz, jsou islamistické a minimálně staví na islámském právu. V nejlepším případě křesťany tolerují jako jakousi podřízenou skupinu, která nemá státotvorné určení. Pokud by dnes vznikl nezávislý palestinský stát, nepočítejme s nějakou demokracií. Bude vládnout šária. Sekulární stát zemřel s Arafatem. V Gaze se to projevuje a pozorný pozorovatel to mohl vidět i ze snímků v televizi. Útoky proti křesťanským chrámům jsou samozřejmostí. Křesťanské symboly jsou zakázané. Palestinským křesťanům nezbývá, než se vystěhovat. Jsou opuštěni všemi. Nenávidí je Izraelci i ostatní Palestinci, křesťanská Evropa a Amerika je nehájí, protože prosazuje politiku appeasementu. Evropští křesťané je považují za odloučenou sektu, protože nejsou katolíci ani protestanti. Církve se snaží je získat ke konverzi více než aby je hájili. Projevuje se křesťanská nejednota. Ta je osudná i s celým prokletým pacifizmem.

   Podobný proces čeká Kosovo. Ze 300 000 Srbů zůstalo 80 000. Albánští křesťané sice zatím utiskovaní nejsou. Ale to je jen taktika, jako byla v Palestině. Stále více se ozývá, aby v Kosovu zavládlo islámské právo. Mešity rostou jako houby po dešti. Křesťanům je vyčítáno, že jsou zrádci, kteří nebojovali dosti účinně proti nepříteli. Některé křesťanské obce se totiž bojů nezúčastnily. Celá nastupující garnitura včetně všech násilnických organizací je založena na islámu. Křesťané nemají místo. Křesťan totiž nesmí zabíjet, muslim ano. Muslimové bojují a křesťané mohou snad vytvářet nějaké zázemí. Až svoji roli splní, mohou odejít nebo žít jako podřízená a postupně zanikající skupina, protože muslim může mít několik žen a křesťanky zajistí doplnění počtu. Děti jsou samozřejmě muslimové.

   Křesťané v muslimských zemích se udržovali (tak jako i židé) naprostým oddělením ve svých obcích nebo ghettech. Smíšené sňatky nebyly povoleny. Drželo je jejich bohatství a schopnosti přežít v oddělení. Za turecké vlády si užívali poměrné svobody a jejich počet dokonce rostl, protože měli vyšší porodnost, nejspíše tím, že byli úspěšnější v hospodářském životě. Zavedením sekulární vlády se ghetta otevřela a náboženství pozbylo na významu, lépe řečeno, nebylo určujícím činitelem; byla náboženská tolerance. To se stalo křesťanům spíše osudné. Podřídili se převažující kultuře a podobně jako židé v Evropě se postupně asimilovali. Koptové v Egyptě dokonce opustili i svůj jazyk. Na nynější nástup islámského obrození nejsou připraveni. Smýšlí spíše sekulárně a nedovedli oproti muslimskému obrození nastolit svoje. Pokud by to učinili, nutně se národy rozdělí. Vzniknou nové konfliktní linie. Zatím se toho střeží. To se jim stává osudné.

    Ohledně Číny se nebudu rozepisovat. Stává se stále více supervelmocí. Dokonale se přizpůsobila kapitalizmu. Kupuje strategické komodity v Americe, nebývalým tempem roste průmyslově, finančně i mocensky.

    Žluté nebezpečí jsem nepsal jako proroctví. Mělo být varováním. Nicméně zatím se jako proroctví vyplňuje, což jsem nechtěl. Daleko raději bych si přál, aby se vývoj zvrátil a právě proto byla kniha napsána. Vím, že jednou knihou nelze změnit dějiny. Může k tomu jen přispět.

mbelza2002@yahoo.com

http//mbelza.sweb.cz

Vlastimil Podracký

Vlastimil Podracký

Vlastimil Podracký

Obhajuji konzervativní hodnoty, píši o nebezpečných jevech současné společnosti. Vyjadřuji se k aktuálním událostem.

Vlastimil Podracký je spisovatel a publicista. Vydal knihy: Pozor na tunelování, Občanská obroda, Návrat k domovu, Hrdinům se neděkuje (životní příběh Vladimíra Hučína), Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora, Sodoma Gomora a Nadčasový humanismus. Příležitostně publikuje články.

REPUTACE AUTORA:
10,91

Seznam rubrik

Tipy autora